trang cá cược xổ số 

產品名稱 : 設計與工程
產品介紹
「無論您有本身的產品構想或须要開發新產品,我們將與您协作打造具本钱效益的產品。」
「無論您有使用价值的產品構想或许要開發新產品,我們將與您通力合作,將設計比较好化,建造签订本金效用的產品。」在開發的過程中,我們會與客戶持续紧凑密切聯繫,確保秉着設計訴求,同時在可製造性上進行調整。當IP一旦发现解散,我們便能有利的完美傳達需要的的資訊。 振發實業在開發期間能針對发展性性、资本與適合性提供给關鍵及相關的深挚見解。由於我們在OEM/ODM/JDM的制作方法上擁有周密性的豐富知識與經驗,同時在多條供應鏈中與另一个協力廠商穩定开设多種协调關係,是以在開發過程中可以保证相當的靈活度。當開發大功乐成,不顾一切料件的管理井井得理,生產線上備齊經获得许可的设备,便能隨時供應生產所需。 我們恰好是您尋求NPI要求共建夥伴的最后選擇,您可安稳在設計驗證的各階段獲得圆满的增援服務。

產品設計特征

優勢
我們的強項在於可量身打造,並能加以擴展的精熟設計才能。遵照您的请求和規格,我們能供给3D圖檔、2D書面文件、RoHS文件及资料本钱清單供貴公司審查。
多樣化的電腦輔助設計(CADs)
我們利用各種專業工程設計軟體,能流暢結合客戶研發團隊的流程,並以適當的格局進行溝通。
設計理念
我們為一切設計與產品供给OEM、ODM及JDM增援服務。我們承諾以出色優質的服務,為設計訴求與可行性進行徹底且通明化的溝通,而非反覆爭辯後的妥協結果。另外,我們遵守嚴格的失密協議(NDA)及機密協定。
才能
我們具備完全的硬體設計經驗。除板金開發的才能,還能執行多樣化組裝並開發扣件、絕緣體、標籤、塑膠件、橡膠製品、CNC及壓鑄。

Showcase

trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
trang cá cược xổ số Liên kết đăng nhập
相簿專區
Page Top
赞成
cá cược xổ số trực tuyến  baccarat live baccarat online gambling baccarat poker game online live dealer baccarat